Generell informasjon om borettslaget

2 3 andelsleiligheter er organisert som borettslag, og er en del av eierseksjonssameiet Raadhushaven Sameie, som i alt består av 95 boligseksjoner.

Borettslaget er registre rt i Foretaksregisteret i Brønnøysund med org. nr. 992 150 823.

Styret 2013-2014:

Leder : Petter Vøien

Styremedlem: Karianne Haug Edvardsen

Styremedlem: Stian Martinsen

Utleie av egen bolig (Bruksoverlating)

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets skriftlige samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Dette i henhold til Vedtekter og Burettslagslova. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til forretningsfører :

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Ta direkte kontakt med vår saksbehandler, Marianne Ødegaard på tlf 22 86 55 78, eller e-post marianne.odegaard@obos.no

Evt. kontakt vår forvaltningskonsulent, Tor Dedekam Pederssen på tlf 22 86 82 46, eller e-post tor.dedekam@obos.no

Sentralbord i OBOS har tlf 02333, e-post oef@obos.no