Endret: 12 nov 2016     Opprettet: 11 jul 2013

IN - ordning

NEDBETALING AV FELLESGJELD MULIG I BORETTSLAGET

Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin andel av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget. Ved

henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser.

Innbetaling kan foretas to (2) ganger pr. år ved terminforfall i mai og november på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale .

For opprettelse av avtale:

Kontakt vår forvaltningskonsulent Tor Dedekam på 22 86 82 46 eller e-post tor.dedekam@obos.no om du har ytterligere spørsmål og/eller ønsker å opprette avtale.

Aktuelt beløp for innbetaling må være kreditert OBOS klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom denne fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir refundert andelseier.

Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60.000,- pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

Garantert betaling av felleskostnader:

Vårt borettslag er medlem i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (tidligere Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond mot husleietap) for dekning av manglende innbetalinger av felleskostnader.

Les mer om forsikringsordningen på www.nbbl.no