Endret: 1 nov 2017     Opprettet: 18 mai 2017

BRANNFOREBYGGING, klikk her.

 

Den største skaderisikoen vi står ovenfor i vårt sameie er risikoen for brann, og det er største sannsynlighet for at brann vil oppstå i en av våre leiligheter.

Hver leilighet er utstyrt med brannslange og det er den enkeltes eiers ansvar å påse at slangen er tilkoblet og i orden. Brannslangen kan eventuelt byttes ut mot et godkjent brannslukningsapparat.

Fellesområder er utstyrt med brannslanger og alle leiligheter og fellesområder er tilknyttet et brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesen.

Om brannalarmen utløses i din enhet skal du raskest mulig evakuere bygningen

Brannvesen vil være raskt tilstede og ta hånd om evakuerings- og slukkearbeid.

En liten håndslukker for komfyrbranner anbefales å ha lett tilgejngelig på kjøkkenet.


 

Gode råd for å unngå brann

  • Vær forsiktig med bruk av åpen flamme. Forlat aldri et rom der det er tent levende lys. Plasser ikke tente lys nær brennbart materiale.

  • Hold alltid oppsikt med komfyren mens den står på. Blir du avbrutt i matlagingen, skru ned eller av varmen på kokeplatene.

  • Slå alltid av vaskemaskiner og tørketrommelen når du forlater boligen. La heller ikke disse maskinene gå mens du sover.

  • Bare godkjente installatører har lov til å montere og reparere elektrisk utstyr.

  • NB!! Det er forbudt å lagre gassbeholdere i kjeller/garasjekjeller (også kalt "under bakkenivå"). Dette skyldes at slike rom ikke gir tilfredsstillende utlufting ved eventuelle lekkasjer med påfølgende fare for eksplosjon og brann. Beholdere bør plasseres ute på terrasse.


 

Andre tips til hva du bør unngå

  • lade mobilen på natten

  • sovne med pc på sengen

  • la tv-en stå i stand by modus

  • kaste batterier i søpla

  • unngå skjøteledninger til faste installasjoner

 

Spørsmål knyttet til dette retts til Svein Baardsnes HMS ansvarlig Raadhushaven Sameie