Bruk av avfallsrom

De fleste av oss er flinke til å sortere - og plassere avfall i riktig beholder. Men desverre hender det litt for ofte at det settes ned avfall på utsiden av beholderne. Dette blir ikke fjernet når beholerne skal tømmes. Ekstra transport må bestilles, bryderei og kostnader som vi bør prøve å unngå.

 

Avfall som ikke hører hjemme i noen av containerne , må den enklete selv frakte til Lindum fyllplass, deponering der koster ingenting!