Endret: 12 nov 2016     Opprettet: 2 feb 2016

Nye naboer

Bygging av Bragerneskvartalet er nå startet opp og nabolaget vil i løpet av tre års tid endre karakter.

Dessverre vil vi som bor nermest, Raadhusgaten - Amtmand Blomsgate, leve mer eller midre på en byggeplass de neste tre årene og med tidivis mye støy.

Å bygge på så dårlig grunn som man har i denne delen av Drammen er ikke risikofritt, men Rambøll er engasjert for å overvåke prosessen. Bygniger og grunn vil bli kontinuerlig overvåket for å eventuelt avdekke skader.

Informasjon og nabovarsling

Løpende varsling til mailliste før oppstart av særlig støyende arbeider.

Kontaktpunkt hos entreprenør for spørsmål/henvendelser

Facebooksiden er etablert

Overordnet fredrift

Oppstart jan 2016

Overlevering av bygg 1, bygg 3 og Rema 1000 i april 2018.

Overlevering av bygg 2 i november 2018.

Fremdrift neste halvår

Grunnarbeidsfasen er i gang: Riving  spunting  kalkstabilisering  utgraving av tomt.

Betongarbeider starter opp i august. Tomta er gravd ut i grove trekk til dette.

Grunnarbeidene er fasen som kommer til å generere mest støy.

Støyende arbeider

Riving (maskinstøy og evt fallende gjenstander  jevn støy)

Setting av spunt (bankes ned / vibreres ned  korte topper med støy)

Kalkstabilisering (jevn susing under nedvisping av kalk/sement)

Utgraving av tomt (maskinstøy, pålasting av biler  jevn støy med noen topper