Endret: 31 aug 2019     Opprettet: 27 okt 2013

Kontaktpersoner i styret 2019/2020

Roller

Spesial sake

Navn

Telefon

E-post

 

Styrel.

Generelle styresaker

VVS

Ola Viken

976 59 553

olaaviken

@gmail.

com

 

Styrem.

Vaktmester

Grøntanlegg

Avfallshåndtering

Anne Gill

994 44 447

anne.gill

@ymail.

com

 

Styrem.

HMS

Forsikringer

Nøkler til leiligheter

Svein Olav

Baardsnes

900 85 009

sb@

nordeuropa.no

 

Styrem

El.anlegg

Brannalarm

Nøkkelbrikker til gatedørrene

Fjerkontroll garasjeport

Nøkler til leiligheter

Erik Gunnerud

970 90 435

erik.gunnerud@

honeywell.com

 

Styrem.

Bygningssaker

Petter Vøien

934 44 630

pettervoien@

gmail.com

 

 

l