Endret: 9 jul 2018     Opprettet: 7 jul 2018

Montering av markiser og vindavskjerming

DRAMMEN KOMMUNE HAR KRAV OM AT MONTERING AV MARKISER OG VIND -AVSKJERMING SKAL BEHANDLES SOM FASADEENDRING

KOMMUNEN  HAR GITT RAMMETILLATELSE PÅ SAMTLIGE BALKONGER  I KIRKEGATA 2,4,6,10 OG AMTMAND BLOMSGATE 5,7 OG 9

Tillatelsen ble gitt 17.03.2010 og bygger på følgende betingelser:

 

1 Det skal være markiser i toppetasjene og hengende duk for de øvrige balkongene.

   Disse  skal  være  likt utformet  for  alle bygningene i sameiet.

2 Solavskjermingen skal ikke strekke seg utover balkonglivet

3 Vindavskjermingen skal være lik for alle balkongene og må ikke være høyere en 160 cm

KONTAKT STYRET FOR DETALJER