31 aug 2019

Oppbevaring og kasting av farlig avfall m.m.

I forbindelse med ryddeaksjonen I garasjen har vi fått tilbakemelding fra Norsk Gjenvinning om at det er kastet elektronikk og farlig avfall (spraybokser etc i avfallscontaineren).

 

Beboerne henstilles om at avfall av denne typen ikke kastes i vårt avfallssystem  i sameiet, men kjøres til nærmeste kommunale avfallsanlegg eller steder som har mottakssystem for dette.

Videre ser vi at det fra tid til annen plasseres gjenstander i søppelrommet som ikke hører hjemme der.

Slike gjenstander blir ikke hentet av renovasjonsfirmaet og vi har ikke noe apparat internt for å fjerne dette.

Det er hver enkelt beboers ansvar å frakte slike gjenstander til egnet mottakssted for dette.

 

Vi minner også om at det ikke må oppbevares brannfarlige væsker, gassflasker o.l.  i bodene.

 

Mvh

HMS-ansvarlig

Raadhushaven Sameie