Dyrehold

Det er ingen restriksjoner i sameiet i forhold til dyrehold.