Endret: 12 nov 2016     Opprettet: 2 okt 2015

Styremøtereferat 10.09.2015

Møtereferat 10.09.2015

Tilstede: Ola Viken, Erik Gunnerud, Anne Gill , Petter Vøien

Referent: Petter Vøien

AGENDA

1. Post

2. Økonomi

3. Vaktmester

4. Låser og alarmer

5. HMS

6. Bygningssaker

7. Vedlikehold

8. Fibernett

9. Innglassing av terrasser

10. Generelt

1.Post

1.01 Forslag om å kutte ut Byavisen.

Styret har ikke noe i mot at Byavisen leveres til den enkelte oppgang. Imidlertid kan det virke som at antallet er litt for stort, så vi ber om at bare halve antallet leveres. Ansv.: Anne

1.02 Forespørsel fra beboer om å bruke stikkontakt som tidligere er brukt til lading av elektrisk rullestol til en fryser.

Styret aksepterer dette, men det må opprettes egen måler og eget abonnement, som betales av eier av boden

2. Økonomi

I.h.t. budsjett, men maleprosjektet tærer på likviditeten, så vi prøver å unngå nye investringer i år.

3. Vaktmester

3.01 Kulestein langs grunnmur er fjernet slik at maler kommer til.

3.02 Vaktmester sjekker lysarmatur foran kjøreporten og evt. skifter lysstoffrør. Ansv.: Anne

4. Låser og alarmer

Ingen spesielle kommentarer.

5. HMS

5.01 Vi bør ha en brannøvelse i løpet av oktober. Erik samarbeider med Svein om dette. Ansv.: Svein

6. Bygningssaker

6.01 Sluk i gulv bunn av trapp fra atriet til garasje ligger høyt. Vi vurderer sparkling av gulv for å få fall til sluk. Ansv.: Petter

6.02 Fortsatt dårlig varmtvann i en leilighet i KG10. Imtech kontaktes, ber de engasjere konsulent.

7. Vedlikehold

7.01 En del balkonger mot Kirkegata har fått blærer. Vi har hatt eksperter til å se på dette. De mener at det er rester av forskalingsolje som ikke ble fjernet eller fikk tid til å tørke ut før de ble malt etter at de var bygget. Det malingsstrøket vi nå har lagt på gjør at overflaten er blitt tettere slik at gasser ikke slipper ut. Balkongene må derfor slipes og males på nytt. Vil bli en ekstrakostnad for oss.

7.02 Rørservice med inspeksjon av vann og avløp samt gass i alle leiligheter vil bli foretatt i løpet av oktober. Ansv.: Petter

8. Fibernett

8.01 Sameieforeningen har sjekket priser i markedet. Vi avventer resultatet av dette. Ansv.: Erik

9. Innglassing av terrasser

9.01 Vi avventer svar fra arkitekt

10. Generelt

10.01 Styret tar en befaring på mandag rundt bygningene for å se etter skader som har oppstått etter sommerens arbeider.

Neste styremøte:

Torsdag 29.10.2015 hos Erik