Styremøtereferat 17.06.2015

AGENDA

1. Post

2. Økonomi

3. Vaktmester

4. Låser og alarmer

5. HMS

6. Bygningssaker

7. Vedlikehold

8. Fibernett

9. Innglassing av terrasser, veien fremover

10. Generelt

Vi oppfordrer beboere til å gå inn på vår hjemmeside, der finnes også referatene:

www.raadhushaven.no

1.Post

Div. endringer av merking ved inngangen er mottatt.

2. Økonomi

I.h.t. budsjett, ingen spesielle bemerkninger.

3. Vaktmester

Sprøyting av er blitt utført, men på grunn av de pågående arbeidene relatert til graving og malerarbeider har en del ”hagearbeid” blitt utsatt. Vil bli utført løpende etter hvert som de pågående maling og graving arbeidene fullføres.

4. Låser og alarmer

Ingen spesielle kommentarer.

5. HMS

På grunn av de pågående arbeidene er gassen er avstengt. Den forblir avstengt inntil videre og det vil bli gjennomført nødvendige kontroller og vedlikehold i forbindelse med gjenåpning.

Styret beklager at stegningen ikke ble varslet.

6. Bygningssaker

Veidekkes arbeide med lekkasjetetning nærmer seg avlutning, men ved befaring 16.06 ble de påpekt at par gjenstående punkter.

Styret vil i fellesskap ta en ryddejobb i garasje/teknisk rom/fellesrom etter at Veidekke er ferdig med sitt arbeid.

Veidekke vil foreta oppgradering/bedre merking av nedkjørsel samt montere gummilister langs veggene.

7. Vedlikehold

Været og gravingen har så langt i sommer styrt malerarbeidet.

Det viser seg at, på grunn mye porer i betongen er vanskelig å få malingen til å dekke godt nok . Det er nødvendig å hel sparkle de ubehandlede flatene. Buer har reservert seg mot dette og vi må godta en tilleggs kostnad på ca kr 150.000.

8. Fibernett

Styret starter arbeide med dette nå. Ulike løsninger og leverandører vil bli vurdert. Målet er at det skal medføre minst mulige kostnader både på kort og lang sikt. Erik har tatt på seg ansvaret for dette.

9. Innglassing av terrasser

Det har vært noen henvendelser ang. innglassing av terrasser. For at styret skal kunne håndtere dette forsvarlig vil Raadhushavens arkitekt bli kontaktet for å komme med en uforpliktede pris for planlegging av alle bygningene. Styret presiserer at det ikke gjøres noe som vil gi ekstra kostnader

10. Generelt

Neste styremøte:

Avholdes hos Petter i uke 37.