Styremøtereferat 24082016

Tilstede: Ola Viken, Petter Vøien, Svein Baardsnes, Erik Gunnerud

Referent: Erik Gunnerud

AGENDA

1. Post

2. Økonomi

3. Vaktmester, renovasjon og grøntanlegg

4. Låser og alarmer

5. HMS

6. Bygningssaker

7. Vedlikehold

8. Generelt

1.Post

2 innkomne saker.Begge saker gjelder bråk / støy og er ordnet opp internt med styrets hjelp.

2. Økonomi

Det aller meste iht. budsjett.

3. Vaktmester, renovasjon og grønt

- Ingenting nytt i løpet av sommeren

4. Låser og alarmer

- En feil på brannalarm; gjelder en leilighet. Erik kommer ikke inn i leiligheten, men følger dette opp.

- Reservedeler til porttelefonene er bestilt.

5. HMS / Forsikringer

- EL-tilsynet sine 2 små avvik er lukket

- Valg av forsikringsleverandør endres i løpet av kort tid. Samme eller bedre vilkår og en årlig besparelse på ca. 70.000,-.

6. Bygningssaker

- Veidekke har tilbudt å utbedre vannfordelingsskap med ukjent avløp ved hjelp av waterguard. De vil også utbedre de skapene hvor varerørene ikke går helt opp i skapet. Vi vil også forlange at stoppekraner som ikke kan stenges utbedres og at koplinger på vannmålere monteres slik at kommunen kan skifte vannmålere. Vannlekasje i gjennomføring fra fortausvarme ned til parkeringskjeller i Amtmand Bloms gate 7 må tettes. Veidekke utbedrer i løpet av oktober.

7. Vedlikehold

- Maling av garasjetak tas i begynnelsen av september.

- Inngjerding av plastsekker i søppelrom. Det lages en hylle hvor det kan stables ca. 35 sekker.

- Utbedring av fliser i inngangspartier utføres i august. Vi bør sikre oss et lite lager av utvendige og innvendige fliser. Belegningsstein foran flisene i KG10 vurderes hevet slik at de kommer i plan med flisene.

- Service på sluk, nedløp etc. vil foregå sent i høst.

- taknedløp i KG 10 sikres. Petter kontakter Imtech

- Arne Steffensen, KG 2 hadde merket lekkasje fra terrassenedløp. Petter sjekker

8. Generelt

Gjennomgang av datasystem fra vedrørende administrasjon fra styret sin side.

Neste styremøte:

Onsdag 12 oktober kl.19.00 hos Anne.