Styremøtereferat 30.03.2016

Tilstede: Ola Viken, Erik Gunnerud, Anne Gill, Petter Vøien, Svein Baardsnes

Referent: Svein Baardsnes

AGENDA

1. Gjennomgang av dokumenter til sameiermøte

2. Vedlikehold

3. Utvidelse av el. tavler i garasjen

4. Vedlikeholdsavtaler/avtaler/kontrakter som utløper i år.

Vi oppfordrer beboere til å gå inn på vår hjemmeside, der finnes også referatene:

www.raadhushaven.no

1. Gjennomgang av dokumenter til sameiermøte

Det er ingen innkomne saker fra beboerne til sameiermøtet.

Ola legger inn tekst vedrørende styrets arbeid og redigerer eventuelle feil i dokumentene.

Godtgjørelse til styret korrigeres til 106.000,-

Det ble foreslått å endre kontoplan slik at fakturaer fra hhv Isachsen og Vaktmestertjenester belastes to ulike kontoer da dette vil gjøre det lettere å følge opp kostnadene på disse områdene.

Ola sjekker dette med OBOS.

Fra styrets side er det ønskelig å ta opp i sameiermøtet hvorvidt det skal innføres sanksjoner mot de som ikke legger til rette for at rørinspeksjon kan bli foretatt i deres leiligheter.

Petter lager forslag til innstilling fra styret og forespør rørlegger om det kan legges til rette for at inspeksjonene kan foretas til samme tidspunkt hvert år.

Vedrørende innglassing av terrasser opprettholdes vedtak fra tidligere sameiermøte men utvides til å omfatte alle bygg i sameiet/borettslaget.

Ola sjekker med OBOS hvorvidt sameiet kan pålegges å ta kostnadene for en samlet plan som kun kommer få beboere til gode.

2. Vedlikehold

Forslag til vedlikehold utført i 2016:

Oppgradering/maling av søppelrom.

Legging av industrigulv i søppelrom.

Tette hull i gulv ved branndør i garasjeanlegget.

Montering av snøfangere.

Flislegging/reparasjon av løse og ødelagte fliser i inngangspartiene.

Utbedring av mangler i fordelerskap vann (montering av Waterguard og modifisering av stengehendel)

Priser innhentes fra aktuelle leverandører.

Veidekke belastes der hvor det er avtalt.

3. Utvidelse av el. tavler i garasjen

Vi har fått tilbud fra Ing. Pettersen om montering av større felles sikringsskap for elbillading.

Ola har sett i tavlerommet og mener vi fortsatt har kapasitet i eksisterende skap og at vi kontakter Ing. Pettersen nå behovet eventuelt oppstår for utvidelse.

4. Vedlikeholdsavtaler/avtaler/kontrakter som utløper i år.

Alle går gjennom «sine» avtaler og rapporterer tilbake til Ola.

Neste styremøte:

Onsdag 12.05.2016